دکتر مهشید دژن

دکتر مهشید دژن

من مهشید دژن فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه سال ۷۸ دارای شماره نظام پزشکی ت- ۸۵۷ و کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی سال ۹۴ و دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی سال ۹۹ هستم.

خدمات تغذیه

خدمات تخصصی تغذیه، رژیم غذایی، بیو اسکن و آنالیز بدن

مهشید دژن، متخصص تغذیه و رژیم درمانی

من مهشید دژن فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه سال ۷۸ دارای شماره نظام پزشکی ت- ۸۵۷ و کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی سال ۹۴ و دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی سال ۹۹ هستم.

  • عضو هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران سال ۹۲
  • عضو انجمن رژیم شناسان ایران
  • عضو انجمن تغذیه حامی سلامت ایران
  • فعالیت در زمینه مشاوره تغذیه و رژیم درمانی از سال ۷۹ در کلینیک های تغذیه
  • فعالیت های آموزشی و پژوهشی و انتشار مقالات علمی
  • همکاری در طرح تحقیقاتی کنسر معده در مرکز تحقیقات گوارش و کبد

تجربیات
مشتریان

تجربیات
مشتریان

آخرین‌های
مجله

آخرین‌های
مجله