دستگاه inbody270

دستگاه آنالیز اینبادی، یک دستگاه آنالیز بدن است که با انجام تست یک دقیقه ای، می تواند توده چربی، توده عضلانی و میزان آب بدن را اندازه گیری کند؛ همچنین این دستگاه توده چربی و توده عضلانی بدن را به تفکیک در دست ها و پا ها نشان می دهد. دستگاه آنالیزاینبادی، چند فرکانس سگمنتال مستقیم از طریق الکترود های دست و پا به بدن شما می فرستد و تجزیه و تحلیل دقیقی از میزان توده چربی و توده عضلانی شما ارائه می دهد و در این تحلیل، تخمین ها تجربی مانند سن یا جنسیت روی نتایج تاثیر نمی گذارد.

دستگاه inbody 270
دستگاه inbody 270

دستگاه inbody270

دستگاه آنالیز اینبادی، یک دستگاه آنالیز بدن است که با انجام تست یک دقیقه ای، می تواند توده چربی، توده عضلانی و میزان آب بدن را اندازه گیری کند؛ همچنین این دستگاه توده چربی و توده عضلانی بدن را به تفکیک در دست ها و پا ها نشان می دهد. دستگاه آنالیزاینبادی، چند فرکانس سگمنتال مستقیم از طریق الکترود های دست و پا به بدن شما می فرستد و تجزیه و تحلیل دقیقی از میزان توده چربی و توده عضلانی شما ارائه می دهد و در این تحلیل، تخمین ها تجربی مانند سن یا جنسیت روی نتایج تاثیر نمی گذارد.

دستگاه QRMA

دستگاه آنالیز بدن QRMA، یک روش غیرتهاجمی، سریع و بدون درد برای شناسایی و آگاهی از اختلالات احتمالی ارگان های مختلف بدن از جمله قلب، سیستم گوارش، سیستم تنفسی، وضعیت تیروئید و … است. در این روش با گرفتن سنسورهای مخصوص در کف دست می توان به سرعت اطلاعات مربوط به کل بدن بیمار را جمع آوری نمود. دستگاه آنالیز QRMA ، هرگونه نقص عملکرد و یا عدم تعادل در سطوح انرژی بدن قبل از بروز نشانه ‌ها و علائم بیماری را نشان می‌دهد. این سیستم یک روش غیرتهاجمی برای به دست آوردن اطلاعات از سلامتی و تعادل بدن است. این دستگاه با نشان دادن هرگونه اشکال در جذب مواد مورد نیاز بدن مرجعی برای متخصصین فراهم می‌ کند تا درمان غذای مناسب و برنامه ‌های هوشمندانه‌ ای برای تغذیه فراهم کنند.