تغذیه در ناباروری

تغذیه در ناباروری

اختالالت باروری همیشه جزء فراموش شده در سالمت باروری است. سازمان بهداشت جهانی از ناباروری به عنوان بیماری یاد کرده است که بیش از 13 تا 17 درصد زوج ها را مبتال می کند. ناباروری پس از مرگ مادر، پدر و همسر خیانت شده در مقایسه با رویدادهای پر استرس زندگی در رتبه چهارم قرار دارد. سازمان جهانی بهداشت تخمین زده است که از هر چهار زوج در کشورهای در حال توسعه، یک نفر به ناباروری مبتال می شود. در سال 2010 در بین زنان در سنین باروری، 1.9 درصد بیماران اولیه ناباروری پودند و 5.10 درصد ناباروری ثانویه بودند.

به طور کلی نرخ باروری در ایران 2.13 درصد است که 9.93 درصد موارد ناباروری مردان، 3.40 درصد زنان و 1.10 موارد ناشناخته هستند. در حالی که تمرکز باروری اغلب بر روی فردی است که باردار می شود، برای شریک حامی به همان اندازه مهم است که  عاداتی را اتخاذ کند که از باروری حمایت می کند. در واقع، ناباروری در بین زوجها تقریباً 50 درصد مواقع به شریک مرد نسبت داده میشود که عمدتاً به دلیل اسپرم زایی کم یا عدم تولید اسپرم سالم است.

 

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *